{:ro}Despre ASEI{:}{:en}Despre ASEI{:}

 

{:ro}

Asociația de Inovaţie Socială şi Educaţională (Association of Social and Educaţional Innovation – ASEI) reprezintă un organism educaţional internaţional de natură ştiinţifică, adresat cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, elevilor, tuturor celor interesaţi să contribuie la dezvoltarea inovării sociale şi educaţionale.
 
Activităţile ASEI se desfăşoară în baza scopului, misiunii, viziunii, obiectivelor, valorilor şi principiilor, normelor şi condiţiilor prevăzute în documentele – cadru ale acesteia: Statutul ASEI, Actul Constitutiv ASEI şi Codul de Etică ASEI.
 
Scopul  (Art.4 – Statutul Asociației de Inovaţie Socială şi Educaţională – ASEI)
ASEI are ca scop:
  • pe de o parte, promovarea activităților culturale – sociale – educative, sprijinirea şi desfăşurarea activităţilor instituţiilor culturale și de învățământ, asigurarea unui sprijin material elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor cu potenţial şi îndrumarea acestora, precum şi promovarea valorilor morale, sociale, culturale şi intelectuale, accesarea de fonduri europene în vederea promovării acestora pe plan național și internațional, prin întreprinderea de activități de instruire, educație și formare.
  • pe de altă parte, de a propune şi dezvolta sisteme şi protocoale de colaborare multi-instituţională şi servicii la cele mai înalte standarde în vederea promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la libera exprimare prin acţiuni sociale şi culturale, atât în ţară cât şi străinătate.
Misiunea (Art.4 – Statutul Asociației de Inovaţie Socială şi Educaţională – ASEI)
ASEI are ca misiune promovarea şi susţinerea învăţământului la standarde academice, prin sprijinirea elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice în cadrul unor proiecte naţionale şi internaţionale materializate prin simpozioane/ conferinţe/ congrese, organizate de către membrii asociaţiei, în ţară şi în străinătate, respectiv în statele membre ale U.E. sau în ţările terţe/ non-UE.
 
Viziunea (Regulamentul de organizare şi funcţionare – ASEI)
ASEI are ca viziune poziţionarea la nivel internaţional în topul ONG-urilor privind promovarea şi susţinerea calităţii, inovării educaţionale şi sociale.
 
Valori (Codul de Etică – ASEI)
A = Altruism
S = Sustenabilitate
E = Excelenţă
I = Inovaţie
 
Principii (Codul de Etică – ASEI)
Principiul Acţiunii 
Principiul Susţinerii 
Principiul Echităţii
Principiul Integrităţii
 
 
 

{:}{:en}

Association of Social and Educaţional Innovation (ASEI) reprezintă un organism educaţional internaţional de natură ştiinţifică, adresat cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, tuturor celor interesaţi să contribuie la dezvoltarea inovării sociale şi educaţionale.
Scopul şi misiunea  (Art.4 – Statutul Asociației de Inovaţie Socială şi Educaţională – ASEI)
Asociația de Inovaţie Socială şi Educaţională (Association of Social and Educational Innovation) are ca scop promovarea activităților culturale – sociale – educative, sprijinirea şi desfăşurarea activităţilor instituţiilor culturale și de învățământ, asigurarea unui sprijin material elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor cu potenţial şi îndrumarea acestora, precum şi promovarea valorilor morale, sociale, culturale şi intelectuale, accesarea de fonduri europene în vederea promovării acestora pe plan național și internațional, prin întreprinderea de activități de instruire, educație și formare.
Un alt scop al ASEI este de a propune şi dezvolta sisteme şi protocoale de colaborare multi-instituţională şi servicii la cele mai înalte standarde în vederea promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la libera exprimare prin acţiuni sociale şi culturale, atât în ţară cât şi străinătate.
ASEI are misiunea de a promova şi de a susţine învăţământul la standarde academice, prin sprijinirea elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice în cadrul unor proiecte naţionale şi internaţionale materializate prin simpozioane/ conferinţe/ congrese, organizate de către membrii asociaţiei, în ţară şi în străinătate, respectiv în statele membre ale U.E. sau în ţările terţe/ non-UE.

{:}